PBJJ D3 PJJ Teknik Informatika

Daftar Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) Program PJJ PENS:
1. SMKN 1 Kota Mojokerto (Prodi D3 PJJ Teknik Informatika)
2. SMKN 1 Jenangan Ponorogo (Prodi D3 PJJ Teknik Informatika dan Sarjana Terapan PJJ Teknik Telekomunikasi)
3. SMKN 1 Boyolangu Tulungagung (Prodi D3 PJJ Teknik Informatika)
4. SMK 2 Antartika Sidoarjo (Sarjana Terapan PJJ Teknik Telekomunikasi)
5. SEAMEO Centre Qitep in Science (D3 PJJ Teknik Informatika)